สินค้า - ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด

(ใช้ในกรณีไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินเอง)

(ใช้ในกรณีที่ไม่ได้มายื่นเอาสารด้วยตัวเอง)

การแจ้ง และการขออนุญาตประกอบกิจการควบคุม

ตาม พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542


การยื่นแจ้ง และขออนุญาตสามารถขอ ใบอนุญาติจาก กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

หน่วยงานเขต หรือองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ เป็นต้น เป็นการขอใบอนุญาติ ธน.พ.1

แจ้งการประกอบกิจกรรมควบคุมประเภทที่ 2 และธน.พ.2เป็นการแจ้งเก็บเชื้อเพลิงชนิดไวไฟ

ไม่เกิน 227 ลิตรเพื่อจำหน่าย

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอกับทาง อบต. หรือ เทศบาล


1.   เอกสาร ธพน.1

 

2.   สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของตู้)

 

3.   สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของตู้)

 

4.   สำเนาฉโนดที่ดินหรือใบแสดงสิทธิในที่ดิน

 

5.   สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน (ใช้ในกรณีที่เจ้าของตู้ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน)

 

6.   สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน (ใช้ในกรณีที่เจ้าของตู้ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน)

 

7.   หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการประกอบกิจการน้ำมัน

 

8.   รูปถ่ายตู้น้ำมัน

 

9.   แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ

 

10. แผนผังการติดตั้งตัวตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

 

11. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของตู้ไม่ได้ไปดำเนินเอกสารเอง)

12. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ  (กรณีเจ้าของตู้ไม่ได้ไปดำเนินเอกสารเอง)

สินค้ารุ่น : HT-001


ตู้น้ำมันหยอดเงิน

1 หัวจ่าย

 

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
1 หัวจ่าย รับเหรียญ-แบงค์

มีเสียงพูดภาษาไทยแนะนำ

การใช้งานโรงงานผลิตเอง

ขายเอง วิจัยและพัฒนาเอง

โดยคนไทยราคาถูกสุด

ในประเทศไทย

สินค้ารุ่น :


ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
(Vending Machine) จากประเทศญี่ปุ่น


นับวันค่าแรงงานมีแต่สูงขึ้น

ถ้าคุณกำลังมองหาตู้ที่สามารถ

เปิดร้านโชว์ห่วยได้ 24 ชั่วโมง

โดยไม่ต้องจ้างพนักงาน และ ขายสินค้าได้ทุกอย่าง

ไม่ว่าจะ เป็นเครื่องดื่ม ของกิน ของใช้ที่ปรับความเย็นได้ตาม

ต้องการ ลองมาดูตู้นี้ของเรา เพียงคุณคอยเก็บเงินและเติม

สินค้าเท่านั้นเอง

HT-Kiosk 005 7”

HT-Kiosk 007 10”

ตู้เติมเงินมือถือระบบ
Server

เติมมือถือได้ทุกค่าย เติมเกมส์

เติมไวไฟ เร็ว ชัวร์ 100%
เราให้ผลตอบแทนมากกว่า
ยี่ห้ออื่นๆ เพราะเรามี Server

เป็นของเราเอง ไม่ได้ไปขอ

เชื่อม Server กับคนอื่นเหมือน

ยี่ห้อต่างๆ ในปัจจุบันเวลา

Server มีปัญหาแก้ปัญหา

ด้วยตัวเองไม่ได้ เพราะ
Server ไม่ได้เป็นของตัวเอง

HT-Kiosk 006 หน้าจอ 3”


ตู้เติมเงินมือถือระบบ
Server

เติมมือถือได้ทุกค่าย เติมเกมส์

เติมไวไฟ เร็ว ชัวร์ 100%
เราให้ผลตอบแทนมากกว่า
ยี่ห้ออื่นๆ เพราะเรามี Server

เป็นของเราเอง ไม่ได้ไปขอ

เชื่อม Server กับคนอื่นเหมือน

ยี่ห้อต่างๆ ในปัจจุบันเวลา

Server มีปัญหาแก้ปัญหา

ด้วยตัวเองไม่ได้ เพราะ
Server ไม่ได้เป็นของตัวเอง

HT-Kiosk 008 หน้าจอ 15”


ตู้เติมเงินมือถือระบบ
Server

เติมมือถือได้ทุกค่าย เติมเกมส์

เติมไวไฟ เร็ว ชัวร์ 100%
เราให้ผลตอบแทนมากกว่า
ยี่ห้ออื่นๆ เพราะเรามี Server

เป็นของเราเอง ไม่ได้ไปขอ

เชื่อม Server กับคนอื่นเหมือน

ยี่ห้อต่างๆ ในปัจจุบันเวลา

Server มีปัญหาแก้ปัญหา

ด้วยตัวเองไม่ได้ เพราะ
Server ไม่ได้เป็นของตัวเอง

Copyright © 2017  Online Hi-Top

Hot-Line

 

Tel : 081-171-1173  •  E-Mail : somsak@hitop.co.th