ปรัชญาของบริษัทฯ

 

"จำหน่ายสินค้าคุณภาพสูง ราคายุติธรรม
บริการไม่จำกัด ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค"

 

 

Somsak : Hi-Top Technology

เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี่ จำกัด ก่อตั้งบริษัทมาแล้วกว่า 13 ปีอย่างมั่นคง

เป็นตัวแทน จำหน่าย ( Distributor) สินค้าจากต่างประเทศหลายประเทศ

ปัจจุบันมีลูกค้าระดับองค์กร กว่า 700 รายในประเทศไทย จากนั้นเพียงไม่กีปี

ก็ได้ก่อตั้ง บริษัท ไฮ-ท็อป ไล้ท์ติ้ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือที่จำหน่ายสินค้า

เกี่ยวกับหลอดไฟประเภท หลอดผอม T5 หลอดไฟ Induction Lamp และ

หลอด LED ทุกประเภท ซึ่งสินค้าทุกชนิดมี มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

รับรอง

 

นอกจากนี้ บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี่ จำกัดยังมีโรงงานผลิตตู้โลหะเป็นของ

ตัวเองเพื่อรับผลิตและออกแบบตู้ Kiosk ต่างๆ ซึ่งบริษัทอยู่เบื้องหลังความ

สำเร็จของหลายๆ โครงการในเรื่องการผลิตตู้ Kiosk ในประเทศไทย

ปัจจุบันตลาดธุรกิจหยอดเหรียญมีการเติบโตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น

ตู้เติมเงินมือถือออนไลน์ ตู้น้ำมันอัตโนมัติและตู้หยอดเหรียญอื่นๆ ทางบริษัทจึงได้ศึกษาตลาดในธุรกิจนี้ ปรากฏว่า ราคาของสินค้ายังสูงอยู่มาก

จึงทำให้เราได้เล็งเห็นช่องทางในการทำธุรกิจในตลาดหยอดเหรียญนี้ โดยทำ

อย่างไรก็ได้ให้ราคาสินค้าถูกลง แต่คุณภาพต้องดีเพื่อคนระดับรากหญ้า

ที่สนใจในธุรกิจนี้จะได้ทำธุรกิจได้ หลังจากนั้น บริษัทได้สร้างทีมวิศกร เพื่อ

วิจัยพัฒนาสินค้าขึ้นมาด้วยตัวเองทีมออกแบบตู้ซึ่งเรามีจากโรงงานของเรา

อยู่แล้วทำให้เราได้สินค้าที่มีต้นทุนต่ำ เนื่องจากเราวิจัยพัฒนา Controller

Board (สมองกล) ด้วยตัวเอง เราผลิตตู้จากโรงงานของเราเอง

 

ปัจจุบันบริษัทได้ออกสินค้าซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ไม่เหมือนใครในตลาด
แต่ราคาไม่แพงอย่างที่คิด ทำให้ ณ.วันนี้ บริษัทไฮ-ท็อป เทคโนโลยี่ จำกัด

พร้อมแล้วที่จะเข้ามาในธุรกิจหยอดเหรียญ เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของคนสมัยใหม่ของประเทศ เพื่อให้ทุกๆ คนทุกๆ สาขาอาชีพได้มีโอกาส

เป็นเจ้าของธุรกิจหยอดเหรียญได้ โดยสินค้านั้นต้องราคาไม่สูงเกินไป

สินค้านั้นต้องมีคุณภาพ

 

นอกจากนี้เพื่อให้ท่านลูกค้าของบริษัทมีความสบายใจในเรื่องการบริการ
หลังการขาย ปัจจุบันบริษัทมีศูนย์บริการ 10 ศูนย์ไว้บริการท่าน โดยกระจาย

ตามหัวเมืองต่างๆ ในแต่ละภาคของประเทศไทย ได้แก่ เชียงใหม่, พิษณุโลก,

นครสวรรค์, นครราชสีมา, อุดรธานี, อุบลราชธานี, ชลบุรี, หาดใหญ่, สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต.

Copyright © 2017  Online Hi-Top

Hot-Line

 

Tel : 081-171-1173  •  E-Mail : somsak@hitop.co.th